ประชากรในประเทศจีน

posted on 26 May 2012 21:55 by chinachina

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก จนถึงปลายปีค.ศ.2002 จีนมีประชากร1284.53ล้านคน(ไม่รวมเขตปกครองพิเศษฮ่องกง มาเก๊าและมณฑลไต้หวัน)ซึ่งเป็นประมาณ1ใน5ของประชากรโลก จีนยังเป็นประเทศที่ีมีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง(ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของประชากรมี135คนต่อตารางกิโลเมตร) ประชากรของจีนกระจายตัวอย่างไม่สม่ำเสมอ ภาคตะวันออกมีประชากรมาก ภาคตะวันตกมีน้อย เขตบริเวณชายฝั่งทะเลทางตะวันออกมีประชากรหนาแน่นมาก แต่ละตารางกิโลเมตรเฉลี่ยมากกว่า400คน ภาคกลางแต่ละตารางเมตรเฉลี่ยกว่า200คน ที่ราบสูงของภาคตะวันตกมีประชากรน้อย แต่ละตารางเมตรเฉลี่ยไม่ถึง10คน ปัจจุบัน อายุคาดหมายถั่วเฉลี่ยของประชากรจีนสูงถึง71.4ปี(ผู้ชาย69.63ปี ผู้หญิง73.33ปี) มากกว่าระดับเฉลี่ยของทั่วโลก5ปี มากกว่าประเทศกำลังพัฒนา7ปี แต่น้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้วประมาณ5ปี

 

 ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก จนถึงปลายปีค.ศ.2002 จีนมีประชากร1284.53ล้านคน(ไม่รวมเขตปกครองพิเศษฮ่องกง มาเก๊าและมณฑลไต้หวัน)ซึ่งเป็นประมาณ1ใน5ของประชากรโลก จีนยังเป็นประเทศที่ีมีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง(ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของประชากรมี135คนต่อตารางกิโลเมตร) ประชากรของจีนกระจายตัวอย่างไม่สม่ำเสมอ ภาคตะวันออกมีประชากรมาก ภาคตะวันตกมีน้อย เขตบริเวณชายฝั่งทะเลทางตะวันออกมีประชากรหนาแน่นมาก แต่ละตารางกิโลเมตรเฉลี่ยมากกว่า400คน ภาคกลางแต่ละตารางเมตรเฉลี่ยกว่า200คน ที่ราบสูงของภาคตะวันตกมีประชากรน้อย แต่ละตารางเมตรเฉลี่ยไม่ถึง10คน ปัจจุบัน อายุคาดหมายถั่วเฉลี่ยของประชากรจีนสูงถึง71.4ปี(ผู้ชาย69.63ปี ผู้หญิง73.33ปี) มากกว่าระดับเฉลี่ยของทั่วโลก5ปี มากกว่าประเทศกำลังพัฒนา7ปี แต่น้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้วประมาณ5ปี


edit @ 27 May 2012 23:33:13 by chinachina

Comment

Comment:

Tweet

Hot!

#2 By chinachina on 2012-09-05 12:21

chinachina View my profile

Recommend

Categories